Program a obsahová náplň IV. ročníku konference

Plánovaný cyklus přednášek a diskuzí je určen široké i odborné veřejnosti! 

   

 

Jednotlivá témata bude možné prodiskutovat s přednášejícími, kteří budou k dispozici i pro konzultaci vašich konkrétních plánů. Na všechny lektory bude možné zajistit kontakt, případně s nimi navázat spolupráci.