Vít Pešek

Podniká v kamnařině od revoluce. Je zakládajícím členem Cechu kamnářů České republiky - 1995. Soudní znalec v oboru individuální topidla od roku 2005. První vicepresident Cechu kamnářů České republiky - druhý statutární zástupce a oborový analytik.
Spoluautor kamnářských norem. Vedoucí autor kamnářských učebnic: Materiály v kamnářské praxi, Kamnářská technologie, Konstrukce individuálních topidel pro kamnáře.
Autor rekvalifikačního kurzu Kamnář. Kamnařinu přednáší od roku 2005 nejdříve v Ostravě, posledních sedm let v Horní Bříze u Plzně. Celou dobu aktivní kamnář.
Zakladatel MK Profi s.r.o., designer a modelář kachlového programu MK Profi s.r.o. a části kachlového programu Hein s.r.o - (což jsou dvě dominantní České firmy vyrábějící profesionální kamnové kachloví.).
V současnosti mimo vlastní kamnářskou praxi keramik a výrobce replik renesančního, gotického a barokního kachloví. Propagátor kamnařiny a sálavého akumulačního způsobu vytápění.
A asi tak trochu blázen do tohoto krásného řemesla :-)

Více na: https://www.kamnapesek.com/