Reinhard Coppenrath (DE)

Reinhard Coppenrath (DE)

Architekt filozof, zakladatel Akademie aplikované intuice. Před tím, než navrhne stavbu pro svého klienta, musí jej dobře poznat. Po jeho pochopení pak stavbu navrhuje za 9h. Velice otevřený člověk s inspirativní energií.

...místo mi říká, co chce aby bylo vyjeveno
spolutvorba s přírodou, lidmi a účelem....

Více na: https://www.reinhard-coppenrath-architecture.com/