Ondřej Bízek

Ondřej Bízek
Projektant pozemních a vodních staveb. V současné době se věnuje i přírodním stavbám různých koncepcí.
Provádí technické dozory staveb, projektové práce, vyřizuje stavební povolení a jedná s dotčenými orgány. Realizuje mimo jiné i svůj přírodní dům.
Autor myšlenky pořádané konference.