Ondřej Bízek

Ondřej Bízek
Projektant pozemních a vodních staveb zabývající se převážně konvenčním stavitelstvím. Zaujala ho krása přírodních staveb a nyní se přírodními stavbami aktivně zabývá.
Provádí technické dozory staveb, projektové práce, vyřizuje stavební povolení a jedná s dotčenými orgány. Realizuje mimo jiné i svůj přírodní dům.
Autor myšlenky pořádané konference.