Ondřej Bízek

Ondřej Bízek

Projektant pozemních a vodních staveb zabývající se převážně konvenčním stavitelstvím. Zaujala ho krása přírodních staveb a nyní se přírodními stavbami aktivně zabývá.

Provádí technické dozory staveb, projektové práce, vyřizuje stavební povolení a jedná s dotčenými orgány.

Autor myšlenky pořádané konference.