Michal Kriška

Michal Kriška
V oblasti přírodního čištění vod jeden z největších odborníků v České republice, výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog (Vysoké učení technické v Brně), zaměřením na technologie kořenových čistíren odpadních vod a na konstrukční řešení vícekomorových septiků.
Je jedním z mála propagátorů vertikálních kořenových čistíren, které se běžně v zahraničí používají a fungují, ale v České republice se zatím neuplatňují. Zároveň je vedoucím odborné skupiny "Malé domovní čistírny a odlučovače" pod Asociaci pro vodu ČR, která se podílí na tvorbě norem a pravidel pro technologie čištění odpadních vod.
Má patentované výrobky zvyšující účinnost kořenových čistíren a které jsou již zavedeny na trh.