Lubomír Cvrk

Lubomír Cvrk

Ke slámě jsem se dostal po dvou letech meditační praxe, všechno se to postupně vynořilo z Ticha. Ekologické stavby mě přitahují pro svou šetrnost k Zemi a k lidem využitím obnovitelných zdrojů a přírodních materiálů. Přišlo mi důležité přispět k rozvoji této alternativní cesty. Nikdy jsem nebyl kutil a neměl jsem žádné praktické zkušenosti ze stavebnictví. Zúčastnil jsem se několika kurzů, jeden z nich byl opravdu výjimečný - stavba nosné slámy v Chrášťanech u Evy a Marka. Sešla se tam úžasná parta lidí, s nimiž společně tvoříme naše domy. Náš dům bychom nedokázali postavit bez pomoci ostatních lidí, zejména Honzy Vaňka st.

Dnes má Luboš svůj slamák z nosné slámy a o jeho stavbě a bydlení v něm nám Luboš poví...