Karel Plotěný

Karel Plotěný

Jednatel společnosti ASIO, firmy která se zabývá dodávkami a vývojem nových technologií čistíren odpadních vod, hospodařením s dešťovou vodou, úpravou vod a mimo jiné i uplatněním těchto technologií při komplexním řešení problematiky vody v domě. Rozsah této části činnosti, která zahrnuje i nekonvenční sanitární systémy (NASS), tj. úspory pitné vody, recyklaci vod a tepla, využití srážkových vod, čištění vod. využití odpadních vod na závlahy atd. je každým rokem větší a stále přinášející nové poznatky a výrobky.

Více na: https://www.asio.cz/