Karel Otýs

Karel Otýs

Karel s rodinou opustil život ve městě a stále zaměstnání. Nyní již třetí rok žije v domě bez přípojek, který je nezávislý na síťových dodavatelích energie, tepla a vody. Snaží se o maximální soběstačnost a nezávislost ve zdrojích pro život. Uplatňuje šetrný přístup k využívání omezených přírodních zdrojů tak, že své potřeby přizpůsobuje zdrojům a více poslouchá přírodu a její zákony.  Své zkušenosti s nezávislostí a soběstačností prezentuje na webu www.nezavislydum.cz .