Zásady přírodní architektury podle Hájka

23.12.2013 11:46

Desatero přírodní architektury


Všichni známe "permakulturní etiku" Billa Mollisona a jeho následovníků (mnohokrát přeformulované a upravené - zadejte si do vyhledavače a uvidíte - vždycky dobré :-) Tyto zásady mne inspirovaly, abych formuloval podobné z hlediska přírodní architektury. Tady to je:


1. Domovem člověka ať je zahrada. Kulturní celek lidských výtvorů v přírodním prostředí. Dům je živá část živého celku zahrady.
2. Nevytvářejte vnitřní světy – naše tělo je čistě přírodní a patří do přírody. Většina staveb se dnes navrhuje uzavřených do sebe tak, abychom z nich nemuseli vycházet. To je drahé a nezdravé z hlediska fyziologického i psychologického.
3. Tvořte jednoduché domy s jednoduchou obálkou. To je levnější a výhodnější z hlediska údržby i provozu. Bohaté tvary nechť poskytne vnější prostor a samotná příroda, která tvoří zadarmo a dokonale. Vnější prostor je přeci součástí bydlení.
4. Stavte malé domy. Zbavujte se věcí, sdílejte. Samotné tělo mnoho nepotřebuje. Pro každou osobu stačí jedna prostorná místnost. Nemusíme v jedné místnosti strávit život, žijeme přeci v zahradě. Mnoho věcí lze uchovávat ve velmi levných a jednoduchých neobytných stavbách jako je třeba dřevník...
5. Nevytvářejte specializované vnitřní prostory, ve kterých pobýváte několik minut denně a k nimž musíte často vytvořit ještě chodbu a schodiště... Naše tělo je vždy jen v jednom prostoru. Funkční místnosti nás okrádají o prostor a energii (peníze).
6. Nejdůležitější, nejpřitažlivější a nejkrásnější prostory jsou na rozhraní domu a zahrady (terasa, veranda, zápraží…) a vůbec nemusí být drahé (okrajové efekty permakultury :-).
7. Nestavte domy na věčnost. Nevytvářejte hmotné dědictví. Nevíme, co bude zítra, natož za 10 let nebo po naší smrti. Dům ať stárne a zanikne s obyvatelem. Zahrada nestárne, zraje a roste.
8. Stavte domy pomalu, vlastní silou a z materiálů, které poskytuje zahrada. Dejme tomu čas. Pokud nebudeme spěchat, dům teoreticky můžeme postavit (skoro) zadarmo.
9. Pozor na takzvané "parcely". Parcela je příliš malý kousek Země na to, aby nás uživil, nebo se podílel na naší soběstačnosti. Je předražená, protože je z jistých důvodů připojená k neuralgickým sítím a místům na Zemi (kanalizace, elektřina, plyn...). Energetická krize je krize fosilních paliv a velcí distributoři z ní dělají velký byznys. Ve skutečnosti jsme obklopení nevyčerpatelnou hojností energie ve formě neustále dorůstajícího paliva, větru a slunečního svitu a to nezmiňuji volné energie. Stavte tam, kam vás přivede srdce. Nebojte se určité míry ekologické zátěže. Někdo to musí dát do pořádku. Ten kdo to způsobil to nejspíš neudělá :-)  
10. Vraťme se k vnímání potřeb člověka. Například pravoúhlý systém není pro vesmír přirozený a vznikl pravděpodobně při zahušťování lidských sídel uvnitř historických hradeb měst. Otevřete srdce přirozenému tvarování věcí. Neodříkejte si to, co skutečně potřebujete ke svému životu a nehoňte se za tím, co nepotřebujete...

 

Ing. Arch. Petr Hájek