Záporné ionty a co o nich víme?

18.01.2015 23:16
Když jsem dával dohromady program II. ročníku konference Přírodní stavby od A do Z, chtěl jsem zařadit přednášku o záporných iontech. Mám totiž dojem že kolem tohoto tématu existuje spoustu polopravd,mýtů a stereotypů a málokdo ví, jak to doopravdy je a jak se s tím dá pracovat. Vyhledal jsem a později i navštívil Ing. Zdeňka Buřivala CSc., pro kterého bylo studium záporných iontů zřejmě celoživotním posláním. Bohužel ing. Buřival je již příliš starým mužem a v době kdy jsem ho navštívil byl po úrazu, který vyžaduje dlouhodobější léčení. Přednáška na toto téma proto zařazena nebyla.
Nicméně jisté pemzum informací se mi podařilo shromáždit a ty jsem se s dovolením rozhodl zde zveřejnit.
S problematikou záporných (negativních) iontů jsem se na škole a posléze v běžné stavební praxi nesetkal, ale podle toho co jsem zjistil by si zasloužila alespoň základní pojednání a pár hodin přednášek. Toto téma dostává na významu také ve spojení se syndromem nemocných budov.
 

O co tedy jde

 
Záporné inoty jsou atomy, které mají záporný náboj. Ty se pak dají ještě rozlišit na lehké a těžké. Přičemž v čistém ovzduší by měly převládat ionty lehké. Čím více těžkých iontů tím znečištěnější vzduch (např. mlha, smog). Záporné ionty jsou lehčí než ionty kladné a mají i vyšší pohyblivost. Naše planeta je nabita záporně, oproti tomu vrchní vrstvy atmosfér jsou nabity kladně. To vytváří napětí (potenciál) mezi zemí a atmosférou. Typickými projevy jsou pak mimo jiné blesky apod. Ovzduší bez iontů má toxické účinky na živé organismy. Ionty snadno reagují s ostatními ionty nebo prachovými částicemi, vodní párou apod., proto nejsou příliš stálé.
Ionty a především ty záporné vznikají mnoha způsoby. Lze je vytvářet uměle pomocí elektrického pole, ionizujícího záření, vysokou teplotou apod. V přírodní prostředí pak vznikají např. při tříštění vody, při přesýpání písku, na okrajích jehliček stromů apod. Zároveň jsou vyzařovány neošetřenými přírodními materiály a zemí. Velice vysoké koncentrace je možné naměřit v některých jeskyních, u vodopádů, ve zdravém lese apod.
Dlouhodobější vystavení vyšším koncentracím záporných iontů má pak jednoznačné příznivý vliv na lidské zdraví. Naopak pobyt v prostředí s malou koncentrací neg. iontů zdraví neprospívá. Bylo zjištěno i to, že čím více je člověk nemocný (unavený), tím větší je účinek vysokých koncentrací na zlepšení jeho zdravotního stavu. Z provedených měření bylo zjištěno, že ve zdravém lese se koncentrace záporných iontů pohybují v řádech 10 - 20tis jednotek na sledovaný objem vzduchu, kdežto v městském prostředí se pohybují v rozmezí mezi 100-500 jednotkami. Jedná se o řádově odlišné koncentrace. V budovách s velkým podílem umělých materiálů pak jejich koncentrace dále klesá.
 

Některá fakta

 
- je zjištěno a prokázáno, že záporné ionty mají pozitivní vliv na člověka a jeho zdraví a to nejen fyzické, ale i psychické, v podstatě mají pozitivní vliv na vše živé
- záporné ionty vznikají mnoha způsoby a přirozeně se vyskytují v přírodním prostředí, čím vyšší je jejich koncentrace tím pozitivnější se sledují účinky
- neošetřené přírodní materiály mají záporný povrchový náboj a záporné ionty neničí, za určitých okolností je i produkují – v ovzduší se vytváří vyšší koncentrace záporných iontů
- naopak umělé materiály mají kladný povrchový náboj a záporné ionty neutralizují (rekombinují) – v ovzduší se vytváří vyšší koncentrace kladně nabitých iontů – přispívá k syndromu nemocných budov
- sálavá lokální topidla s povrchy z přírodních materiálů (hlína), fungují jako zářiče záporných iontů
- méně utěsněné domy umožňují vyšší infiltraci záporných iontů do vnitřního prostředí a naopak
 

Na co si dát pozor a co naopak podporovat

 
V tomto článku byl již několikrát zmíněn syndrom nemocných budov. Jsem přesvědčen o tom, že nízké koncentrace záporných iontů v „moderních“ budovách přispívají k tomu, že se v nich člověk po nějakém čase cítí unaveně, bolí ho hlava, nedokáže se soustředit, je často nemocný.
Jsou popsány i jiné příčiny které k těmto stavům vedou např. příliš suchý vzduch, jeho nedostatečná výměna, špatné osvětlení, přetopené prostory, nevhodně volené materiály, osvětlení, proporčně nevhodná řešení apod. Součet těchto faktorů pak zmíněné nemocné budovy definuje. Je otázkou co s tím dělat a co naopak nedělat.
Jak již bylo uvedeno, pro zvýšení záporných iontů je důležité mít v budově co největší podíl přírodních materiálů bez ošetření nebo ošetření opět přírodními materiály. Např. dřevěné obklady a podlahy ošetřené pouze vosky nebo přírodními oleji. Hliněné omítky, cihly s nepálených cihel, kamen v přirozeném stavu, slámu konopí apod. Zkrátka co nejvíce přírodních materiálů. Důležité je i zajistit neustálý přísun čerstvého vzduchu z okolí. V souvislosti s čerstvým vzduchem přemýšlím o účincích a přínosech rekuperačních jednotek a nuceného větrání vůbec. Rekuperační jednotky nám na jednu stranu přivádějí do domu neustále čerstvý vzduch. Nicméně potrubí a vlastní jednotka je vyrobena buďto z kovu nebo plastu a tyto povrchy jsou pak kladně nabyty přiváděný vzduch pak má nízké koncentrace záporných iontů. Další nevýhodou je pak obtížná čistitelnost vzduchových rozvodů i když to už se začíná zlepšovat s nástupem hladších potrubí a robotického čištění. Obsah záporných iontů také není jediným ukazatelem kvality vzduchu. Nicméně zastávám takový názor, že když už by měla v domě být rekuperační jednotka, tak z hlediska kvality vzduchu a koncentrace neg. iontů je vhodnější spíše lokální jednotka než centrální s rozsáhlými rozvody. Pro zvýšení koncentrace neg. iontů je pak vhodné umístit do interiéru i jejich zářič jako např. sálavé lokální topidlo, květiny, něco co zvlhčuje vzduch, solné lampy apod.
 

Závěrem

 
Záporné ionty je dobré si hýčkat a vytvářet taková prostředí, ve kterých se hromadí nebo alespoň nemizí. Stávající konvenční stavebnictví se ubírá opačným směrem a vytváří prostředí, kde záporné ionty ubývají. I proto je dobré budovat stavby z přírodních materiálů, jsou přínosem nejen pro životní prostředí ale i pro naše zdraví, jsou to zkrátka zdravé budovy.
 
Více o záporných iontech a jejich vlastnostech je možné se dozvědět např. z přednášky ing. Buřivala zde:
 
 
nebo z níže uvedených prací, kde je citována i příslušná literatura ale i na dalších webech
 
 
 
A když už bydlíte nebo nemůžete jinak, tak běžte za zápornými ionty do lesa a někam hodně hluboko :)
 
Buďte zdraví a šťastní.
 
Ondřej