Ukázka slamáku a jurty

24.01.2015 00:15

V rámci programu konference proběhne prohlídka rozestavěného slamáku a jurty. Slamák je ve fázi zaizolování stěn a začínají se aplikovat hliněné omítky. Jurta slouží k provozu lesní školky a byla vystavena na podzim 2014. Pro odhodlané zájemce bude zřejmě možné vyzkoušet si aplikaci omítky přímo na stavbě. Stavbu slamáku realizuje Honza Pospíšil, který zde bude stavbou i provádět.