Přibývají noví lektoři

01.10.2013 15:44

Do sekce lektoři postupně přibývají odborníci z řad projektantů, řemeslníků, architektů a dalších profesí, kteří budou na konferenci přednášet a předávat své znalosti a zkušenosti. Výběr lektorů a jejich zaměření bude zahrnovat komplexní a podrobné pojetí problematiky přírodního stavitelství.