Byl sestaven program konference

13.12.2013 13:28

Po uzavření okruhu vystupujících lektorů byl sestaven konkrétní program konference, který je ke stažení zde.

Vyhrazujeme si právo na drobné změny v obsahu a časovém rozvrhu.